Dette er et forsøg på med tiden at skrive en aktuel landmålingsbog på dansk.

Bogen er tænkt som en bog, der fokuserer på terrestisk landmåling, selvom det i dag er svært at skelne terrestisk landmåling fra GPS - i hvert fald i den praktiske anvendelse, hvor disse metoder mere og mere supplerer hinanden frem for at erstatte hinanden.

Bogen må gerne med tiden indeholde artikler om alt inden for landmålingsinstrumenter (totalstation, nivelleringsinstrumenter, stålmålebånd osv.), målemetoder (fri opstilling, afsætning, fladenivellement osv.), beregningseksempler (beregning af koordinater til detailpunkter, beregning af transformationer osv.) samt vurdering af målingers kvalitet (middelfejl, parameterne ved udjævning osv.)

Indholdsfortegnelse

redigér
 1. Indledning
  1. Enheder
  2. Detailpunkter og kendte punkter
  3. Beregning af afstand mellem to punkter
  4. Reduktion til nulniveau
 2. Opstilling
  1. Opstilling i et kendt punkt
  2. En fri opstilling
 3. Detailpunkter
  1. Beregning af polært indmålte punkter
  2. Beregning af en fremskæring
  3. Beregning af en indbinding
 4. Polygoner og net
  1. Lukket polygon
  2. Polygontræk
  3. Blindt polygontræk
  4. Frit hovedpunktsnet
 5. Dokumentationsudskrifter
  1. Beregning af detailpunkter fra kendt punkt
  2. Beregning af detailpunkter fra fri opstilling
  3. Netudjævning
  4. Transformation