KinaPortalen/Fag/Astronomi: Forskelle mellem versioner

Kinesisk astrologi og horoskop, på dansk ved Henrik Strube på Kina-portal.dk. Læs kort her:
http://www.kina-portal.dk/filosofi-religion/astrologi/astrologi.php
 
Siden begyndelsen på kinesisk astrologi har denne været koblet sammen med kinesisk astronomi og feng shui. Ses tilbage i tiden var astrologer, astronomer og eksperter i feng shui vigtige rådgivere ved det kinesisk hof. Deres arbejde var at assistere den kinesiske kejser og dennes regering i at foretage de rette beslutninger vedrørende styring af Kina.
 
Kinesisk astrologi adskiller sig på flere måder fra den vesterlandske astrologi. Vestlig astrologi tager dets primære udgangspunkt i selve ordet astrologi der direkte oversat fra græsk betyder »stjernelære« og beskriver således videnskaben om himmellegemernes indvirkning på menneskelivet.
 
Kinesisk astrologi er langt bredere i deres opfattelse af hvad astrologi er for en størrelse og er en generel filosofi om hvordan mennesket bliver påvirket af universelle energier. Til at opnå forståelse for kinesisk astrologi må erindres på forskellene mellem den vesterlandske og den østerlandske tænkning. Det er udtryk for vestlig tænkning at dele alting op i emner, at kategorisere, definere og lave adskillelser. Østerlands tænkning har som udgangspunkt at alt er en del af en kerne, at alting hænger sammen og opstiller således ikke skarpe sondringer imellem den kinesiske opfattelse af astrologi og andre begreber som feng shui, healing, akupunktur etc.
 
I det følgende gennemgås kinesisk astrologi.
 
Først ses kort på hvilke hovedskoler der findes. Dernæst ses på De 12 dyretegn. Kinesisk astrologi arbejder på samme måde som den vestlige astrologi med at vi mennesker hver er knyttet til et stjernetegn. I den kinesiske astrologi kaldes stjernetegnene dog for dyretegn og de knytter sig til det enkelte menneske ud fra fødselsår og ikke - som i den vestlige astrologi - ud fra fødselstidspunkt i løbet af året. Dernæst forklares den kinesiske månekalender. Det er nødvendigt at kende en smule til dette kalendersystem idet kinesisk astrologi er knyttet hertil. Og før vi ser på konkret anvendelse af kinesisk astrologi må vi omkring og forstå endnu to vigtige begreber, nemlig Yin-Yang og De Fem Elementer, da hele den kinesiske astrologi er bygget op omkring disse.
 
Og mere detaljeret læs videre her:
http://netspirit.dk/new/?page=237
 
 
5.422

redigeringer