Scienceshow/Vejledninger/Puste flydende kvælstof

Advarsel! Nedenstående er kun vejledende!

Ved mistanke om indre forfrysninger ring omgående 1-1-2 og bed om ambulance!

- Læs også om lægelige forbehold og risikoforbehold.

Formål

redigér

Dette forsøg frarådes kraftigt pga. af risiko for forfrysninger og den voldsomme udvidelse af flydende kvælstof under opvarmning.

Formålet er at vise at dråber af flydende kvælstof kan hældes i munden - der SKAL åndes ud under hele forsøget og det må IKKE drikkes rigtigt. Decideret indtagelse af flydende kvælstof er livsfarligt!

Forsøget har indimellem været brugt i science shows, og er spektakulært, men desværre også ekstremt farligt i ukyndige hænder hvis folk kommer til at indtage flydende kvælstof. Vi anbefaler kraftigt ikke at udføre dette forsøg, da det kan give folk lyst til at prøve det selv med fare for deres sikkerhed når de ikke kender farerne. Denne beskrivelse forsøger at forklare disse farer.

Forsøget har tidligere heddet 'drikker flydende kvælstof' men denne titel kan kun siges at være kraftigt misvisende.

Sikkerhed

redigér

Sikkerhedsklasse

redigér

Meget farlig - må ikke laves af elever (laves kun af øvede showfolk pga. mulighed for indre forfrysninger og frostskader i mund og tænder. Brug aldrig større mængder end en teskefuld kvælstof).

Påkrævet sikkerhedsudstyr

redigér

Intet

Materialer

redigér

Et snapseglas med en bundskjuler af flydende kvælstof

Fremgangsmåde

redigér
 1. Start med at have forklaret og vist hvor farligt det er og hvad der sker med blomster, din hånd etc. Men hav også vist Leydenfrost effekten.
 2. Ånd dybt ind så du har masser af luft i lungerne
 3. hæld et par dråber flydende kvælstof fra en lille plastik ske i munden mens du bevæger tungen og ånder ud.
  1. Sørg for at der er bevægelse så en dråbe ikke kommer til at ligge det samme sted og give en forfrysning
  2. Ånd ud hele tiden under forsøget, og hæld kvælstoffen forsigtigt ind så det ikke kommer i spiserøret hvor det kan gøre skade.
  3. Decideret indtagelse af flydende kvælstof er selvsagt livsfarligt. Det udvider sig ca 1000 gange næsten øjeblikkeligt ved kontakt med varme ting, så indtagelse medfører en damp-eksplosion. Derfor er det meget vigtigt kun at bruge meget små mængder ved dette forsøg. Få dråber er mere end rigeligt til at demonstrere effekten. Brug en lille plastik ske til at sikre dig at du ikke under nogen omstændigheder får mere end denne mængde.

Alternativer

redigér

Faremomenter

redigér
  Dette eksperiment kan være meget farligt, og bør derfor kun udføres af professionelle showfolk


 • Vigtigst - øv dig meget inden du gør det!
 • Brug meget små mængder af kvælstof, svarende til et par dråber, som du kan ha i en plastik teske!
 • Pust langsomt ud undervejs og hold tungen i bevægelse – og lad være med at synke!


Der var tidligere en del vandrehistorier om folk der er kommet galt afsted med dette forsøg - men vores erfaring viste at virkede sikkert. Siden har vi mødt dokumenterede tilfælde hvor folk ikke har overholdt sikkerhedsforeskrifterne og er kommet meget galt afsted.

Det er vigtigt at holde sig til meget små overskuelige mængder - ikke mere end et par dråber - og helt grundlæggende ikke at synke kvælstoffen.

Baseret på de uheldige erfaringer med folk der ikke overholder sikkerhedsforeskrifterne kan vi ikke anbefale at dette forsøg udføres offentligt.

Faktorer

redigér

Vanddampen i udåndingsluften laver en fin røgsky (det er også muligt at lave inhalering af røgen gennem næsen og røgringe etc., men lad være med at forsøge dette, da det er en dårlig ide overhovedet at indånde under forsøget. )

Show noter

redigér

Skulle du prøve at fremføre dette forsøg for et publikum er det tvingende nødvendigt at du grundigt beskriver farerne ved det og hvordan du omhyggeligt undgår dem - og lad ikke kvælstof stå fremme efter forsøget så folk på trods af advarsler kan føle sig fristet til at prøve.

I den virkelige verden

redigér

Findes tilsvarende effekter i dagligdagen?

Uafklarede spørgsmål

redigér

Hvordan kan flydende kvælstof påvirke tænderne og eventuelle plomber?

De essentielle formler

redigér

Her kan du komme med en mere matematisk og dybdegående forklaring.