Odoo brugervejledning

Dette er et forsøg på at lave dansk brugerhjælp til danske virksomheder, der anvender Odoo regnskabsprogram.
Odoo er en samling administrative OpenSource løsninger, med mere end 700 certificerede moduler, bl.a.
Odoo har sin oprindelse i Belgien og har i dag (nov 2014) kontorer i Bruxelles, San Francisco, New York, Hong Kong og Gujarat i Indien.

 • Regnskabsmodul
 • CMS system - byg din egen hjemmeside
 • Live Chat
 • Blog
 • Webshop - født med integration til regnskabssystem
 • Tidsregistreringssystem
 • Abonnementsfaktureringsløsning
 • POS (Point of sale / kasse-løsning)
 • CRM system
 • BI system
 • Produktionsstyringssystem
 • Mailmarketing system
 • Kampagnesystem (e-mail marketing)
 • Projektstyring
 • Lagerstyring
 • Markedsundersøgelser på nettet med spørgeskemaer.
 • Event management system
 • Medarbejderkartotek
 • Rekrutteringssystem
 • Flådestyringssystem
 • API

Formålet med denne side er i første omgang at hjælpe nye danske bruger med at bruge regnskabsmodulet.

Kontoplan - opbygning

redigér

Kontoplan skabeloner

redigér

I Odoo findes skabeloner for kontoplaner (standardkontoplaner), der kontomæssigt og momsmæssigt er tilpasset forskellige lande.
Der findes p.t (marts 2017) ikke en standardkontoplan for Danmark, men Odoo Hosting ApS har lavet én, der kan indlæses hos deres kunder.

Kontoplan forfra

redigér

Kontoskabeloner

redigér

Når man vil lave sin egen kontoplan, kan man starte med at lave kontoskabeloner, der bestemmer, hvordan regnskabets konti fungerer. Det er dog ikke nødvendigt, for at få en kontoplan registreret i Odoo.

En samling kontoskabeloner for en kontoplan skal have én kontoskabelon, kaldet Oversigts skabelon, der samler alle kontoskabeloner i kontoplanen.
Den kan være en del af en Hoved kontoskabelon, men er det ikke, hvis man selv bygger kontoplanen forfra.

Intern type for denne kontoskabelon skal være = Vis

Feltet Oversigts skabelon udfyldes ikke på Oversigts skabelonen, men de øvrige kontoskabeloner tilknyttes kontoplanen ved at bliver tilknyttet
til Oversigts skabelonen.

Feltet Kode skal være unikt.

En kontoskabelon skal tilknyttes en

Kontotype.

redigér

Der kan defines et antal kontotyper, der indeholder følgende koder, der bestemmer hvordan
konti i forskellige kontotyper fungerer i regnskabet.

redigér

er en beskrivelse af kontotypen og et ID.

P&l/ BS Category

redigér

kan have følgende værdier: Indtægtskonto, Udgiftskonto, aktivkonto eller passivkonto.

Deferrel Method

redigér

(Overførselsmetode ved årsafslutning): Ingen - overførsel
Balance - overførsel af saldo
Detalje - overførsel af alle posteringer fra året der afsluttes
Uudlignet - overførsel af poster, der ikke er udlignet. Gælder kun konti,
der er markeret til at anvende udligningssystemet, som fx debitorer, kreditorer
og finanskonti, hvor man ønsker at kunne udligne posterede beløb. Kan ex. anvendes
i forbindelse med periodiseringkonti.

Konti i kontoplanen.

redigér

Konti oprettes i en hierakisk træstruktur. Der tages udgangpunkt i en én konto hvis navn er regnskabs navn. Hertil knyttes
en overordnet konto for henholdsvis Resultatopgørelse og Balance. Kontiene i Resultatopgørelse og Balance tilknyttes de respektive to overordnede konti.

En konto har følgende felter:


redigér

er en beskrivelse af kontoen og et ID.

Intern type

redigér

Vis - En konto, der bærer strukturen, viser en samlet saldo, og som ikke selv kan posteres på.
Almindelig - En almindelig finanskonto, der kan bogføres på.
Kreditor(Receivable) - Debitorsamlekonto - !!Fejl i oversættelse (nov2014)
Payable(Kreditorer) - Kreditorsamlekonto - !!Manglende oversættelse(nov 2014)
Likviditet - Likvidkonto - Bank eller kontantbeholdning
Konsolidering - Alternativ sammentælling - beregningskonto uden egne posteringer
Lukket - Konto, der er spærret og ikke længere anvendes

Kontotype

redigér
Se ovenstående beskrivelse af kontotype.

Markering der beskriver, at kontoen anvendes. Kun konti, der ikke har været anvendt kan eksistere som inaktive konti.

Inaktive konti vises ikke på oversigter.

Standard moms

redigér
Tilknyt en standard momsberegning til kontoen.


Tillad udligning

redigér
Markering der beskriver, at poster på kontoen kan udlignes. Anvendes primært på debitor- og kreditorsamlekonto, men kan

også anvendes på rene finanskonti.

Regnskabsår og årsafslutning

redigér

Regnskabsår

redigér

I Odoo skal man man kun sætte sidste dag i regnskabsåret. Dette gøres under: Renskab - Opsætning - Indstillinger.

 

Årsafslutning

redigér

Bogføring af årets resultat

Eksempel: bogføring af årets resultat pr. 31/12-2016

Der laves følgende manuelle bogføring:

 

Bemærk at konto 999999 er en “mellemregningskonto”, som ligger uden for kontoplanen. Beløbet, som skal posteres, ses på “Årets foreløbige resultat”, når man udskriver en balance frem til 31/12 2016. Efter postering af Årsafslutningen vil “Året foreløbige resultat” vise 0,00. Man skal gentage denne procedure, når der er foretaget efterposteringer i gammelt år.

Udskrivning af balance

Når balancen udskrives fra Odoo skal Fra-dato IKKE angives, hvis man ønsker at medtage balancens primotal i rapporten.

Momsinberetning i Odoo

redigér

Momsinberetning

redigér

Eksempel: indberetning af januar kvartal.

Under regnskab skal du vælge menuen Rapporter - PDF rapporter - Finansiel rapport.

I feltet kontorapporter skal du vælge MOMSINDBERETNING.

Felterne Startdato og Slutdate sættes til henholdsvis første dag og sidste dag i den periode, du skal indberette for.

 

Momsrapporten vil se således ud (her vist uden beløb):