Matematik A/Trigonometri/Opgaver

Enhedscirklen redigér

Opgave 1 redigér

Indtegn følgende linjer på en skitse af enhedscirklen:

  1. Linjen der går igennem O(0,0), og har en vinkel i forhold til den positive x-akse på v = 30°
  2. Linjen der går igennem O(0,0), og har en vinkel i forhold til den positive x-akse på v = 150°
  3. Linjen der går igennem O(0,0), og har en vinkel i forhold til den positive x-akse på v = -30°

Sinus og cosinus redigér

Opgave 2 redigér

Sammenlign   og  . Kan du/i forklare sammenhængen? (tegn evt. linjerne igennem enhedscirklerne der har de angivne vinkler.)