Korset/Historie/Stop

I mange bøger angives det at korsettet forsvandt ca. 1914. Men der er ingen kilder som støtter denne påstand. De tynde taljer forsvandt i tiden 1908 til 1913, og brugen af korsetter havde en særlig stor tilbagegang i 1928, men korsetter var forsat almindelige i 1950erne.