Kemiske Undervisningsforsøg

Dette er forsøg, som har været afprøvet i kurset Kemiske Undervisningforsøg på Københavns Universitet, efterår 2006.

Det er varierende, i hvor høj grad der er tale om umiddelbart brugbare øvelsesvejledninger, men i hvert fald er der litteraturhenvisninger, så man kan finde vejledningerne gennem biblioteker etc.

Ammoniakspringvandet

Tyndtlagschromatografi af levnedsmiddelfarver

Krystalhaven

Salinitetsmåling ved mikroskala Mohr-titrering

Luminol

Klorinindhold ved konduktometrisk titrering

Fremstilling af kobber fra malachit

Substitution i organiske stoffer

Cis- og transbutendisyreTom skabelon - bruges når man skal lægge en ny vejledningsbeskrivelse ind