Friheden til at holde høns

Indledning redigér

Hønsehold har i hvert fald siden 200-tallet og måske endda siden 3. århundrede f.kr været en del af dansk kultur. I løbet af jernalderen blev hønseholdet så udbredt, at stort set alle må formodes at have holdt høns. En situation, der holdt sig, indtil husdyrhold i det hele taget blev presset ud af byerne i 1800- og 1900-tallet.

Nu til dags er der mange steder, hvor man ikke længere må holde høns, mange steder er der dog etableret en fjerkrækoloni.

Oftest må man dog holde høns inde i byområder i villakvartererne. Men der er visse regler, som skal overholdes. Reglerne kan variere fra kommune til kommune.

Udsnit af regulativ for ikke-erhvervsmæssige dyrehold i Københavns Kommune.

§ 3. Bure og huse, der tjener til permanent ophold for husdyr, skal indrettes og sikres, så rotters adgang forhindres. Bure og huse skal hæves mindst 35 cm over jorden.

§ 4. Bure, huse, indhegnede gårde o.lign., der tjener til midlertidigt eller permanent ophold for husdyr, skal opføres mindst 2,5 m fra naboskel.

§ 6. Hvert hønsehold må højst bestå af 10 høns, heraf højst 1 hane. Desuden er det tilladt at have kyllinger i samme hønsehold, dog højst 10 styk.

Stk. 2. Hønsehold, der etableres i tilknytning til etageejendomme, f.eks. udlejningsejendomme, andelsboligforeningen m.v., må ikke indeholde hane.

Stk. 3. I tætliggende hønsehold, hvor haner opildner hinanden til vedvarende galen, kan Miljøkontrollen forbyde haner.

§ 7. Hønsehold skal etableres med hønsehus og -gård.

Stk. 2. Hønsehusets vægge og tag skal være tætte og uden beskadigelser.

Stk. 3. Omfatter hønseholdet en hane eller hanekyllinger, skal dyrene holdes indelukket i et mørklagt hønsehus fra solnedgang indtil kl. 7.00 på hverdage mandag til fredag og indtil kl. 8.00 på lørdage samt søn- og helligdage. Der må ikke være tændt lys i hønsehuset i ovennævnte tidsrum.

Hygge redigér

Høns som køddyr redigér

 1. Egnede dyr Hvad skal man se efter.
 2. Slagtning
 3. Opskrifter

Æg redigér

 1. Æglæggere Hvad skal man se efter.
 2. Forskellige æg Hvad vil du have?
 3. Opskrifter

Racer redigér

Skal man overhovedet have racehøns?

 1. Valg af race
  1. Svære racer
  2. Mellemsvære racer
  3. Lette racer
  4. Dværgracer
  5. Prydracer
 2. Varieteter En varietet er et farveskema.

Genetik redigér

 1. Hvordan bliver kyllingerne eller den fjerde grund til at holde høns.