Engelsk/Ordliste/Årstid

Vinteren - The Winter
Sommeren - The Summer
Foråret - The Spring
Efteråret - The fall