Blender 3D: Tastatur Genvej

Genvejstaster

redigér

Her er de fleste genvejstaster til Blender. Du kan selvfølgelig bare klikke dig omkring, men du vil opdage at jo mere advancerede modeller du skal lave, jo længere tager det at klikke sig vej igennem. Derfor er det meget godt at kunne de fleste af disse taster i søvne, når du bruger Blender. Jeg anbefaler at man bruger disse genvejstaster regelmæssgit da det kun på den måde kan lade sig gøre at huske dem alle. Eller i hvertfald de fleste af dem.

Grundlæggende

redigér

[TAB]-Skifter mellem "Editmode" og "Objectmode".

[Shift+A]-Bringer "Addmenuen" frem.

[Space]-Bringer "Addmenuen" frem.

[A]-"Tager fat" i alle objecter som befinder sig i scenen. Hvis du er i Editmode "tager den fat" i alle vertices.

[W] Bringer Specialsmenuen frem(Subdivide, Merge, set smooth m.m).

[E] Bringer "Extrudemenuen" frem. Bemærk at du skal have "selected" et object og være i "editmode" før dette virker.

[R] Giver mullighed for at dreje objectet rundt.

[Y] Giver mullighed for at "splitte" objectet.

[I] Indsæt keyframe.

[P] Giver mullighed separate et object. Minder lidt om "split" funktionen. Bemærk at du skal være i "editmode" og have selected et object eller mindst to vertices.

[S] Skalerer objectet.

[D] Åbner "Drawmode".

[H] Skjuler et object.

[K] Åbner Loobcutmenuen også kaldet KNIFE.

[Z] Skifter visning mellem "Shaded" og "Bounding Box"

[X] Åbner "Erasemenuen"

[N] Åbner Transform Properties.

[M] Åbner Mirror Axis Menuen.

[Ctrl+R] Giver mullighed for at placere et "loop" i dit object.

[Ctrl+E] Åbner "Edge Specials" menuen.

[Ctrl+Y] Redo.

[Ctrl+Z] Undo.

[Ctrl+O] Giver mullighed for at åbne de sidst åbenede projecter.